August 2, 2021 House of Trust

Pendatang Asing: Mencari Makna di Balik Akta

Tahun lalu, Tun Dr Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Malaysia tekal menghalang kedatangan atlet Israel ke sini untuk menyertai Kejohanan Renang Para Dunia 2019 yang dijadualkan akan berlangsung pada 29 Julai hingga 4 Ogos 2019. Oleh sebab itu, Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa telah melucutkan hak  penganjuran kejohanan itu daripada Malaysia. Namun, perkara ini bukanlah kali pertama berlaku di negara kita kerana terdapat seorang aktivis pelajar asing juga dihalang daripada memasuki Malaysia atas arahan kerajaan lima tahun lepas.

Tambahan pula, terdapat beberapa peruntukan undang-­undang berkenaan hal kemasukan pendatang asing ke negara kita. Pertama sekali, Parlimen telah meluluskan satu akta penting yang berkait dengan perkara tersebut iaitu Akta Imigresen 1959/63. Terjemahan Seksyen 6(1) Akta tersebut memperuntukkan:

Kawalan kemasukan ke Malaysia

6. (1) Tiada seorang pun selain daripada seorang warganegara memasuki Malaysia melainkan jika

(a) dia memiliki Permit Masuk yang sah yang dikeluarkan kepadanya di bawah Seksyen 10;;

(b) namanya di atas satu Permit sah masuk dalam selaras dengan Seksyen 12, dan dia adalah di syarikat-­syarikat Pemegang Permit itu;;

(c) calon yang memiliki suatu Pas yang sah yang dikeluarkan kepadanya untuk memasuki Malaysia;; atau

(d) dia dikecualikan daripada seksyen ini oleh suatu perintah yang dibuat di bawah Seksyen 55.

Secara umumnya, peruntukan di atas adalah berkaitan kuasa yang diberikan kepada Jabatan Imigresen untuk mengawal pintu masuk sempadan negara dengan membenarkan orang asing untuk memasuki Malaysia jika memenuhi salah satu keperluan yang dinyatakan di atas. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kerajaan-­ kerajaan negeri tersebut diberikan kuasa untuk mengawal selia urusan imigresen negeri masing-­masing berdasarkan Seksyen 65(1) Akta Imigresen 1959/63. Pendek kata, bidang kuasa mengenai hal ehwal imigresen termasuklah menghalang mana-­mana orang daripada memasuki sempadan Malaysia dimiliki oleh kerajaan Persekutuan melainkan negeri Sabah dan Sarawak yang diberikan kuasa autonomi dalam hal sedemikian yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri melalui Pengarah Imigresen Negerinya.

Selain itu, terdapat beberapa kumpulan orang yang dianggap sebagai pendatang tanpa izin iaitu kumpulan yang tidak boleh memasuki Malaysia sama sekali. Menurut terjemahan Seksyen 8(1) Akta yang sama:

Pendatang tanpa izin

8. (1) Mana-­mana orang yang, menurut pendapat Ketua Pengarah

(a) ialah seorang ahli mana-­mana kumpulang terlarang sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen (3) dan bukan warganegara ialah pendatang tanpa izin.

Pada tahun 2018, terdapat kira-­kira 73000 warga asing yang tidak dibenarkan masuk ke Malaysia atas sebab beberapa kesalahan yang termaktub di bawah Seksyen 8 Akta tersebut dan yang berikut ialah senarai kumpulan orang yang ditakrifkan sebagai pendatang tanpa izin di bawah Seksyen 8(3) Akta Imigresen 1959/63:

1. Pendatang asing yang mengalami masalah mental dan penyakit berjangkit

Pertama sekali, menurut terjemahan perenggan (b) Seksyen ini:

(b) Mana-­mana orang yang mengalami gangguan atau kecacatan mental, atau menghidap penyakit berjangkit yang menjadikan kehadirannya di Malaysia berbahaya kepada masyarakat;;

Secara ringkasnya, sekiranya ada pendatang asing yang menghidap penyakit mental atau penyakit berjangkit yang boleh memudaratkan rakyat Malaysia, mereka boleh dihalang daripada memasuki Malaysia kerana dikhuatiri akan mewabak dalam kalangan kita. Penyakit berjangkit seperti Malaria dan Tuberculosis turut dihidapi sebilangan rakyat Malaysia akibat kedatangan warga asing tanpa kawalan.

2. Golongan gelandangan dan pengemis

Selain itu, menurut perenggan (g) Seksyen yang sama, mana-­mana orang asing yang datang daripada golongan gelandangan mahupun mencari sumber kewangan dengan cara menjadi pengemis juga tidak akan dibenarkan untuk memasuki Malaysia. Hal ini adalah bagi memastikan tidak berlaku kebanjiran golongan tersebut terutamanya di bandar-­bandar utama negara walaupun terdapat segelintir daripada mereka yang menyalahgunakan pas lawatan sosial bagi mencapai tujuan berkenaan.

3. Orang yang dilarang oleh undang-­undang secara khusus

Tambahan pula, menurut terjemahan perenggan (h):

(h) Mana-­mana orang yang memasuki Malaysia, atau pada masa kemasukan beliau itu, adalah menyalahi undang-­undang ini atau mana-­mana undang-­undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa;;

Peruntukan ini bermaksud seseorang pendatang yang dilarang secara khusus daripada memasuki Malaysia menerusi undang-­undang juga tidak akan dibenarkan masuk sama sekali. Jika kita lihat pada dasar Malaysia yang menghalang kemasukan warganegara atau pemegang pasport Israel di samping merujuk peruntukan di atas, sebenarnya tiada sebarang peruntukan undang-­undang khusus yang melarang kemasukan mereka (tetapi memerlukan visa) melainkan dasar penggunaan pasport Malaysia yang tidak sah jika digunakan untuk memasuki Israel.

4. Pendatang asing yang mengancam kestabilan kerajaan dan negara

Di samping itu, terjemahan perenggan (i) pula menerangkan:

(i) Sesiapa yang mempercayai atau menyokong penggulingan, dengan kekerasan atau keganasan, mana-­mana kerajaan di Malaysia atau mana-­mana kerajaan yang tertubuh atau undang-­undang yang diluluskan atau pihak berkuasa atau yang tidak mempercayai atau menentang kerajaan yang tertubuh, atau yang menyokong pembunuhan pegawai-­pegawai awam, atau yang menyokong atau mengajar kemusnahan harta benda yang menyalahi undang-­undang;;

Berdasarkan peruntukan di atas, jika ada pendatang asing yang memperjuangkan apa-­ apa perkara dengan matlamat untuk menjatuhkan mana-­mana kerajaan di Malaysia yang sah atau menyokong sebarang tindakan untuk membunuh pegawai-­pegawai awam, mereka juga sudah tentu akan dilarang daripada datang ke Malaysia bagi menghalang mereka daripada melaksanakan perancangan untuk mencapai mana-­mana tujuan seperti yang dinyatakan di atas.

5. Pendatang yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah atau asli

Akhir sekali, terjemahan perenggan (m) pula memperuntukkan:

(m) mana-­mana orang yang dikehendaki oleh mana-­mana undang-­undang bertulis yang berkuat kuasa pada masa itu untuk memiliki dokumen-­dokumen perjalanan yang sah, tidak memiliki dokumen itu atau memiliki dokumen perjalanan palsu atau yang dipinda atau dokumen perjalanan yang tidak mematuhi apa-­apa undang-­undang bertulis dengan sepenuhnya;;

Maksudnya di sini adalah mana-­mana pendatang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau asli (termasuklah yang sudah tamat tempohnya), mereka juga dianggap sebagai pendatang tanpa izin dan tidak boleh memasuki Malaysia. Perkara ini seringkali berlaku di sini, misalnya, pihak Jabatan Imigresen Malaysia telah menahan kira-­kira 206 orang warga asing pada Disember 2018 dan sebahagian daripada mereka didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kesimpulannya, berdasarkan perbincangan di atas, maka benarlah bahawa terdapat beberapa golongan warga asing yang dianggap sebagai pendatang tanpa izin yang dilarang sama sekali untuk memasuki negara kita menerusi jalan darat, laut mahupun udara. Hal ini adalah mustahak bagi menjamin ketenteraman orang awam dan keselamatan negara daripada terancam oleh sebab kedatangan kumpulan warga asing sedemikian ke negara kita. Oleh sebab itu, kita dapat simpulkan bahawa setiap negara mempunyai kuasa untuk meluluskan sebarang undang-­undang demi menjamin keselamatan sempadan dan kedaulatannya daripada ancaman anasir luar.

_
Ahmad Amsyar Ahmad Effendy

(Cabaran Penulisan Artikel – Kategori Terbuka)

Related Posts

Statement by Tun Dr Mahathir Bin Mohamad at the 73rd United Nations General Assembly

October 1, 2018

October 1, 2018

Bait Al Amanah salutes Tun Dr Mahathir Bin Mohamad for his excellent and articulate speech at the General Debate of...

UCAPAN MB : MAJLIS HARI HIMPUNAN MUAFAKAT SAUDARA KITA PERINGKAT NEGERI JOHOR

January 9, 2018

January 9, 2018

MAJLIS HARI HIMPUNAN MUAFAKAT SAUDARA KITA PERINGKAT NEGERI JOHOR 2018M / 1439H   DI HOTEL MSUITES, JOHOR BAHRU 6 JANUARI 2018...

Masa Depan dan Kelangsungan FELDA

March 29, 2019

March 29, 2019

Kepentingan FELDA dalam fabrik sosial dan ekonomi Malaysia adalah suatu perkara yang tidak memerlukan perbahasan. Namun, masa depan dan kelangsungannya...

What’s in store for Budget 2020?

September 25, 2019

September 25, 2019

A think tank today predicted cuts in the budget for 2020 when it is tabled in Parliament next month, following...

Weekly Economic Update (Week 3 of January 2020)

January 22, 2020

January 22, 2020

I. Retrenchment & Downsizing in 2020 Malaysia’s unemployment rate could rise from 3.3% to between 3.4% and 3.6% in 2020...

Emerging Consumer Survey 2019

March 26, 2019

March 26, 2019

Credit Suisse Research Institute published the ninth edition of the Emerging Consumer Survey, a study that draws on the annual...

“Re-examining Urban Poverty” Webinar: Calling for a Bottom-up Approach

April 16, 2021

April 16, 2021

The “Re-examining Urban Poverty” webinar jointly organized by Embassy of Belgium in Malaysia, Center for Market Education and Bait Al-Amanah...

Artikel Malaysia Gazette: UMNO tidak boleh berpegang Presiden jadi PM – Sahrir

May 7, 2021

May 7, 2021

Gambar oleh Mohd Ashraf Mustaqim Badrul Munir KUALA LUMPUR – UMNO tidak lagi boleh perpegang kepada tradisi bahawa presiden parti...

FMT Article: Southern Thailand peace talks have led nowhere, say experts

April 30, 2021

April 30, 2021

Picture by AP Pic By Ainaa Aiman, Reporter from Free Malaysia Today PETALING JAYA: The peace talks between the Thai...

5 Perkara Anda Perlu Tahu Tentang Bajet Johor 2018

November 24, 2017

November 24, 2017

5 Perkara Anda Perlu Tahu Tentang Bajet Johor 2018 Post Views: 576

Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Q1, 2019

May 16, 2019

May 16, 2019

Jabatan Perangkaan Malaysia telah melaporkan Prestasi Ekonomi Malaysia suku tahun pertama 2019 pada 16 Mei 2019. Secara keseluruhannya, Ekonomi Malaysia...

Children Without: A study of urban child poverty and deprivation

February 28, 2018

February 28, 2018

This study, published by United Nations Childrens’ Fund, Malaysia, based on the sample of urban poor in low-cost ats in Kuala Lumpur...

MB Johor : Ucapan Tahun Baru Cina 2018

February 15, 2018

February 15, 2018

Post Views: 597

International Affairs Update (Week 2 of January 2020)

January 16, 2020

January 16, 2020

A. Singapore i) E-Scooters Ban $1 billion to triple cycling path network in Singapore amid the e-scooters ban on footpaths ...

Mengenang Mohammad Adib

December 18, 2018

December 18, 2018

Malam tadi Mohammad Adib bin Mohd Kassim telah pergi untuk selamanya.  Pepatah Inggeris ada berbunyi “only the good die young”. Pepatah...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *