January 20, 2021 House of Trust

Author: <span class="vcard">Onn Hafiz Ghazi</span>


Dilema Kelapa Sawit

January 20, 2020

January 20, 2020

Mungkin kerajaan hari ini lupa bahawa ekonomi rakyat kebanyakan adalah ekonomi pertanian. Ia adalah denyut nadi dan rezeki utama rakyat...