October 28, 2021 House of Trust

Arus 2020: Malaysia Lemas dalam Globalisasi?

Kita sering dibelenggu dengan globalisasi yang sentiasa berubah pendekatannya. Petikan daripada mesyuarat tahunan World Economic Forum (WEF) melaporkan perdebatan perbezaan ketara antara pendekatan globalisasi dan globalisme. Globalisasi membawa maksud satu fenomena yang dipacu oleh teknologi dan pergerakan idea, manusia dan barangan. Globalisme pula digambarkan sebagai ideologi yang mengutamakan neoliberal global oder atas kepentingan negara. 

Selain cabaran berkaitan revolusi perindustrian 4.0 dalam era globalisasi, pengembalian kedaulatan dalam dunia yang saling memerlukan kerjasama juga merupakan cabaran yang harus diberi tumpuan. Dari segi struktur sosial, integrasi fabrik sosial penting untuk mengekalkan demokrasi. 

Kini, pengintegrasian pembangunan telah mencipta satu era globalisasi yang baharu. Namun apa yang penting, adakah pentadbiran antarabangsa, nasional dan tempatan dapat disesuaikan dengan masa.

Forum “Strategic Outlook: The Digital Economy” semasa mesyuarat tahunan WEF pada bulan Januari 2019 membincangkan beberapa perkara penting berkaitan impak sosial, keterangkuman (inclusivity) dan krisis kemahiran. Juga dinyatakan adalah empat sektor ekonomi dalam era globalisasi 4.0: digital health network, digital transportation network, digital energy network, dan digital manufacturing network.

Forum “Strategic Outlook: The Digital Economy”
Sumber Gambar: Singapore Academy of Corporate Management

Dengan perkembangan globalisasi dalam pelbagai aspek, contohnya rangkaian 5G, impak sosial harus diberi tumpuan. Perancangan harus memberi fokus kepada kemanusiaan (human centric), keterangkuman, kemampanan, penglibatan tempatan dan antarabangsa pada masa yang sama.

Ekonomi digital yang kian diseru di Malaysia, secara langsung atau tidak telah mengubah cara kita melakukan sesuatu perkara; sejauh manakah keterbukaan dan penerimaan kita tentang pendekatan ini. Naratifnya bukan adakah kita mampu atau tidak, tetapi bersedialah Malaysia untuk ekonomi digital. 

Masyarakat akan merasai kesan ekonomi digital daripada sesuatu yang meyakinkan kepada satu persepsi pesimis. Selain itu, masyarakat juga akan kurang yakin bahawa mereka akan mendapat manfaat daripada ekonomi digital.

Jika tidak diberi perhatian yang mencukupi, istilah “techlash” akan membawa kepada ketidaksesuaian penempatan tenaga buruh. Digitalisasi akan membuka pintu kepada isu kerahsiaan data (data privacy), krisis kemahiran dan masyarakat akan merasa kurang selamat.

Maka, adakah Revolusi Perindustrian 4.0 menyenangkan kehidupan kita atau sebaliknya?

Revolusi Perindustrian 4.0
*Sumber Gambar: Forum Ekonomi Dunia

Akan timbul sentimen masyarakat meletakkan lebih kepercayaan kepada ketua pegawai eksekutif sesuatu syarikat (pemimpin dalam sesuatu perniagaan) berbanding pegawai dalam sektor awam. Mengapa? Pemimpin dalam perniagaan lebih dipercayai. Maka, kerajaan sendiri tidak boleh menyelesaikan sesuatu perkara kerana ini memerlukan penyertaan yang lebih luas.

Taburan penempatan tenaga buruh yang tidak sekata dapat diselesaikan dengan mengurangkan kerumitan. Sebagai contoh, mudahkan kerja pekerja kilang dan bukannya gantikan mereka dengan teknologi atau robot. Namun, kita sedar bahawa perubahan landskap pekerjaan akan terjadi. 

Krisis kemahiran membentuk jurang di mana tenaga pekerja tidak melihat mereka mempunyai kemahiran untuk masa depan. Beberapa perkara, jika diperhalusi, dapat memenuhi jurang ini.

Bukan hanya model pendidikan harus diperhalusi, bahkan juga model perantis (apprenticeship model). Ini dapat merapatkan jurang mereka yang sudah bekerja supaya melengkapkan diri dengan kemahiran tambahan. Kita harus membantu mereka supaya mempunyai kemahiran yang betul dan juga mereka yang tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi.

Globalisasi Pendidikan
*Sumber Gambar: Kickstory

Bagi golongan belia, kemajuan ke arah teknologi harus diselaraskan dengan pendidikan di sekolah dan institusi pendidikan tinggi supaya mempelajari kemahiran digital dan mampu mendapat pekerjaan pada masa yang sama. Syarikat dengan kerjasama kerajaan boleh menyediakan sistem mentor dan latihan amali yang berkaitan.

Kerjasama global amat diperlukan supaya Malaysia dapat mempelajari amalan terbaik yang dapat diadaptasikan dalam era ekonomi digital. Kemajuan teknologi yang mempunyai infrastruktur bersesuaian akan mendatangkan manfaat.  

**Artikel ini ditulis oleh Abel Benjamin Lim, Ahli Ekonomi Bait Al Amanah.

Related Posts

Covid-19: Act Fast & Do Whatever it Takes!

March 24, 2020

March 24, 2020

As of March 24th 2020, there are already over 384,000 cases of Coronavirus worldwide, with 16,591 deaths. Though over 102,000...

A Tribute to Dr Tetsu Nakamura

December 11, 2019

December 11, 2019

We would like to extend our sincere condolences to the family, friends and colleagues of Dr Tetsu Nakamura, a man...

Impact of US-China Trade War: How will Malaysia’s Economy Fare?

November 22, 2018

November 22, 2018

At the recent International Conference on Politics and International Studies (ICPIS) 2018 held at the Centre for Postgraduate Studies Auditorium, Universiti...

5 Perkara Anda Perlu Tahu Tentang Bajet Johor 2018

November 24, 2017

November 24, 2017

5 Perkara Anda Perlu Tahu Tentang Bajet Johor 2018 Post Views: 754

MRT 2 Project: An Amicable Resolution in sight ?

October 9, 2018

October 9, 2018

Summary of MMC Gamuda’s Media Statement Referring to the MRT 2 Project whereby MMC Gamuda has been terminated as the...

Special Committee on the Economy of the Future

January 16, 2018

January 16, 2018

Our world’s economy is experiencing such a great transformation, especially in terms of the rapid digitalization of the economy. Many...

11th Malaysia Plan Mid Term Review

October 19, 2018

October 19, 2018

Post Views: 1,218

Weekly Economic Update (Week 1 of January 2020)

January 6, 2020

January 6, 2020

A. Malaysian Economy  Malaysian Well-Being Index 2018 (MyWI) (published on 24th Dec 2019)  (Source: DOSM) MyWI increased 0.8 per cent to...

Pasir Gudang: Time to Improve Environmental Quality Act

October 4, 2019

October 4, 2019

Regulations under the Environmental Quality Act on the limits of contaminants that can be discharged into rivers need immediate improvement,...

Food Security Webinar: ‘Logistical headaches forcing producers to dump food’

June 23, 2021

June 23, 2021

*Article by Hailey Chung Wee Kye, reporter at The Malaysian Insight‘ Logidtircal disruptions during the movement control order (MCO) have...

Media Statement: Upholding the Right to Education for Stateless Children

October 21, 2021

October 21, 2021

The “Upholding the Right to Education for Stateless Children” virtual public dialogue was successfully held on the 13th of October...

Polemik Jawi & Pendidikan Liberal

August 16, 2019

August 16, 2019

Banyak yang telah dibahaskan tentang khat Jawi di Malaysia akhir-akhir ini. Yang jelas, isu ini telah begitu dipolitikkan sehingga tersasar...

MASA UNTUK MENGEMBALIKAN DEMOKRASI DAN TADBIR URUS YANG BAIK

July 29, 2021

July 29, 2021

Versi Bahasa Malaysia Seluruh negara kini menyaksikan tipu muslihat ahli eksekutif Parlimen yang membingungkan mengenai pembatalan Ordinan Darurat dengan penuh...

Let’s Talk About The Race Card

February 11, 2019

February 11, 2019

After admitting defeat, the vanquished M Manogaran accused the Barisan Nasional campaign machinery of playing up racial sentiments to win...

Keluarga Malaysia: Ke Mana Kita Mahu Pergi?

October 1, 2021

October 1, 2021

Oleh Mohd Daud Mat Din (Pengarah Pengasas Bait Al-Amanah) dan Prof. Madya Dr. Mohd Izani Mohd Zain (Fakulti Ekologi Manusia,...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *