Thursday, October 17, 2019
Home Tags 11MP

Tag: 11MP

Kajian Separuh Penggal RMK-11

Secara keseluruhannya, Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) menggariskan enam tonggak bagi menyokong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang mampan. Tonggak pertama bertujuan...

11th Malaysia Plan Mid Term Review

http://baitalamanah.com/wordpress_6/wp-content/uploads/2018/10/Mid-Term-Review-of-11th-Malaysia-Plan.pdf